PROJECT
OPDRACHT
LIGGING
UITVOERING
NIEUWBOUW INDUSTRIEGEBOUW
JANSSENS & JANSSENS BVBA
WILRIJK
2003
IN HET INDUSTRIEGEBIED NEERLAND, GELEGEN ACHTER IKEA BOOMSESTEENWEG LIGT NOG ÉÉN GEBIED BRAAK: DE KOP, EEN ONREGELMATIG RESTPERCEEL MET BEPERKTE BREEDTE EN GROTE DIEPTE. HET PROGRAMMA BETREFT EEN GROOTHANDEL VOOR VERF EN INRICHTINGSMATERIALEN, HET BUDGET IS BEPERKT, DE UITDAGING GROOT. EEN RATIONELE STRUCTUUR VAN BALKEN EN KOLOMMEN OMKLEED MET GROTE ISOLERENDE WANDPLATEN BEPALEN HET HOOFDVOLUME. HET GEBOUW OPENT ZICH ROYAAL NAAR DE STRAAT ALS EEN KIJKDOOS OP HET VOORGELEGEN WOONUITBREIDINGSGEBIED. DE ACTIVITEIT VAN BINNEN WORDT KENBAAR NAAR DE STRAAT. CENTRAAL IN HET HOOFDVOLUME WORDT HET OMHULSEL OPGETILD. DOOR DEZE INGREEP WORDT ENERZIJDS DE INKOM GEMARKEERD EN WORDT ANDERZIJDS DE CENTRALE ZONE BINNEN ROYAAL VAN DAGLICHT VOORZIEN. DE RESTZONE TUSSEN HET HOOFDVOLUME EN DE AANPALENDE BUUR WORDT TRADITIONEEL BEBOUWD EN HERBERGT ADMINISTRATIE, PERSONEELSRUIMTEN EN OVERSLAG. IN HET PROJECT WORDT BEWUST ELKE BEPALENDE KLEUR GEWEERD, DEZE TAAK WORDT VOORBEHOUDEN AAN DE GEBRUIKER. ALS ENIGE KNIPOOG WORDT IN HET MEUBEL ACHTER DE BALIE EEN LICHTNIS VOORZIEN DIE GEDURENDE DE GANSE DAG ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG AANNEEMT.